Препорачана Интересни Статии

Информации

15.2: Направете и прегледајте cDNA библиотека - Биологија

Првиот чекор во правењето cDNA библиотека е да се изолира клеточната mRNA. Овој екстракт од mRNA треба да ги претставува сите транскрипти во клетките во моментот на изолацијата, или транскриптомот на клетката. Овој термин се користи по аналогија на геномот. Сепак, геномот е целата генетска информација на еден организам.
Прочитај Повеќе
Информации

6.S: Генетска анализа на повеќе гени (Резиме) - Биологија

The alleles of different loci are inherited independently of each other, unless they are genetically linked.The expected phenotypic ratio of a dihybrid cross is 9:3:3:1, except in cases of linkage or gene interactions that modify this ratio.Modified ratios from 9:3:3:1 are seen in the case of recessive and dominant epistasis, duplicate genes, and complementary gene action.
Прочитај Повеќе